Business Affairs: Sales / Purchase

Banner & Banner

Poughkeepsie
(845) 463-1200

Barry Friedman

Poughkeepsie
(845) 471-7600

Corbally Gartland & Rappleyea

Poughkeepsie
(845) 454-1110

Jacobowitz & Gubits

Poughkeepsie
(845) 454-6000

Lee David Klein

Poughkeepsie
(845) 454-9200

Lorenzo Angelino

Poughkeepsie
(845) 214-1133

McCabe & Mack

Poughkeepsie
(845) 486-6800

Michael Fakhoury

Fishkill
(845) 896-5200

Peter McGinnis

Poughkeepsie
(845) 471-5721

Rudolph Russo

Poughkeepsie
(845) 452-9010

VanDeWater & VanDeWater

Poughkeepsie
(845) 452-5900

Wallace & Wallace

Poughkeepsie
(845) 473-0900